"Investeren in veiligheid is investeren in maatregelen die,
op het moment dat het er werkelijk toe doet, onbetaalbaar zijn".

Onafhankelijke en vakkundige advisering op het gebied van veiligheid.

Health, Safety and Environment advies (HSE-advies) is een onderdeel
van de EFPC groep voor al uw advisering op het gebied van veiligheid.

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de visie die HSE-advies aanhangt, nl. veiligheid
moet integraal worden benaderd.

Bij onze advisering worden, naast vanzelfsprekend het voldoen aan regelgeving, ook de technische-, organisatorische- en persoonlijke veiligheidsaspecten betrokken.

Om de visie van integrale veiligheid ook daadwerkelijk uit te kunnen dragen, zijn er specialisten binnen HSE-advies werkzaam op de volgende deelgebieden: