"Van 14 tot 19 augustus is ons bureau vanwege vakantie gesloten.
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen op telefoonnummer
030 2748855 met de heer Kluwen (nkl@hse-advies.nl)".

Onafhankelijke en vakkundige advisering op het gebied van veiligheid.

Health, Safety and Environment advies (HSE-advies) is een onderdeel
van de EFPC groep voor al uw advisering op het gebied van veiligheid.

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de visie die HSE-advies aanhangt, nl. veiligheid
moet integraal worden benaderd.

Bij onze advisering worden, naast vanzelfsprekend het voldoen aan regelgeving, ook de technische-, organisatorische- en persoonlijke veiligheidsaspecten betrokken.

Om de visie van integrale veiligheid ook daadwerkelijk uit te kunnen dragen, zijn er specialisten binnen HSE-advies werkzaam op de volgende deelgebieden: